INFORMACJA ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW W SPRAWIE POGARSZAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI FINANSOWEJ SAMORZĄDÓW LOKALNYCH

2019-12-13

W przyszłym roku w wielu miejscach w kraju może pogorszyć się standard życia mieszkańców - rozumiany jako możliwość korzystania ze zróżnicowanych, profesjonalnych i względnie tanich usług publicznych świadczonych przez samorządy. Będzie się to działo nie z winy gmin i powiatów, tylko ze względu na czynniki zewnętrzne (głównie na skutek zmniejszenia dochodów z PIT, wzrostu cen energii czy wzrostu stawek usług oferowanych samorządom przez firmy na rynku).

INFORMACJA ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW W SPRAWIE POGARSZAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI FINANSOWEJ SAMORZĄDÓW LOKALNYCH

Na stronie https://www.pyskowice.pl/slaski-zwiazek-gmin-i-powiatow zamieszona została pełna informacja jaką przygotwał Śląski Związk Gmin i Powiatów wraz z materiałem eksperckim dotyczącym głównych czynników wpływających na kształtowanie projektów budżetów gmin na rok 2020.