INFORMACJA SPÓŁKI ZAOLSZANY

2019-10-15

Spółka Zaolszany przymie nieodpłatnie czystą ziemię na składowisko odpadów (ul. Wrzosowa 20).
Kontakt w tej sprawie pod nr tel.: 664-510-903.