Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з України

Informacje dla uchodźców z Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w Polsce zaczynają obowiązywać specjalne rozwiązania, które umożliwiają pomoc uchodźcom i wspierają warunki ich egzystencji w naszym kraju. W tym miejscu publikować będziemy przydatne i ważne informacje dla obywateli Ukrainy w związku z ich pobytem na terenie Polski i Pyskowic.


Інформація для біженців з України

У зв’язку зі збройним конфліктом в Україні запроваджуються спеціальні рішення, які дають можливість біженцям допомагати та підтримувати умови свого існування в нашій країні. Тут ми будемо публікувати корисну та важливу інформацію для громадян України у зв’язку з їх перебуванням у Польщі та Писковіцах.