INFORMACJE KRUS

2016-12-08

Na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl można zapoznać się z informacją „Ubezpieczenie dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków”, a także z listem prezesa KRUS do rolników w sprawie ww. ubezpieczeń.

KRUS - logo