INFORMACJE OHP

2010-10-18

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Poszukiwanie rozwiązań systemowych" Ochotnicze Hufce Pracy zapraszają na Dzień Otwarty MBP, który odbędzie się 19 października br. w godz. 9.00-13.00 w siedzibie Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Pyskowicach, przy ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 106 (parter Urzędu Miejskiego) oraz na Targi Pracy, które odbędą się 22 października br. w godz. 9.00-12.00 w Gliwicach w siedzibie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21.

Oferujemy m.in.:

- oferty pracy stałej i krótkoterminowej dla absolwentów, młodzieży uczącej się i osób pozostających bez pracy,

- oferty pracy za granicą, oferty pracy wolontariatu,

- oferty szkolenia kursowego i przekwalifikowania zawodowego

- udzielamy informacji i porad indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego (np. jak skutecznie szukać pracy, jak pisać dokumenty aplikacyjne, jak przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą).

 

Udział w w/w przedsięwzięciu jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Filii Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Pyskowicach od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, czwartek 7.30-17.30, piątek 7.30- 13.30, tel. 32 332 60 05.