Telefony alarmowe


Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel.112

40 - 032 Katowice

ul. Jagiellońska 25

tel. 32 207 74 78


Pogotowie Ratunkowe tel. 999

44-120 Pyskowice

ul. Szpitalna 2b


Państwowa Straż Pożarna - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza tel. 998

44-120 Pyskowice

ul. Szpitalna 4

tel. 32 233 22 20


Policja - Komisariat tel. 997

44-120 Pyskowice

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24a

tel. 47 85 905 50


Komenda Straży Miejskiej tel. 986

44-120 Pyskowice

ul. Strzelców Bytomskich 3 p. 207, 208, 214 (I piętro)

tel. 32 332 60 06, 32 332 60 07

tel. kom. 601 636 986

e-mail: sm@pyskowice.pl


Pogotowie Gazowe tel. 992

44-120 Pyskowice

ul. Powstańców Śląskich 11


Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne tel. 994

44-120 Pyskowice

ul. Zaolszany 5

tel. 32 233 20 26 


Pogotowie Energetyczne tel. 991

44-100 Gliwice

ul. Myśliwska 6

tel. 32 303 09 91