INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

2017-08-21

Informujemy, że w miesiącach sierpień-wrzesień na terenie Pyskowic zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników firmy ECOEN Consult Sp. z o.o. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Burmistrza Pyskowic. Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opracowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Pyskowice, który umożliwi pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Prosimy o wyrozumiałość i udzielanie pracownikom ECOEN Consult Sp. z o.o. niezbędnych informacji w celu pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) na adres mailowy: k.kubiczek5@gmail.com.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Ministerstwa Gospodarki poświęconej Programowi Oczyszczania Kraju z Azbestu www.bazaazbestowa.gov.pl.