Jakość powietrza

Pyskowicki System Ostrzegania - kliknij tutaj aby się zarejestrować.

Więcej informacji o Pyskowickim Systemie Ostrzegania dowiesz się tutaj.

Istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3 ) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/6752

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia informowania dla pyłu zawieszonego PM10

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0

Przekroczenia i ryzyko przekroczeń poziomu informowania i poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie