JEDNOGŁOŚNIE ZA ABSOLUTORIUM

2008-04-29

Na XX sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 kwietnia Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) udzieliła absolutorium burmistrzowi miasta z tytułu wykonania budżetu za 2007 roku.