Ognisko Pracy Pozaszkolnej


Ognisko Pracy Pozaszkolnej

44-120 Pyskowice

ul. Strzelców Bytomskich 3

tel. 694 802 800

Strona www w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/007/006

Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest placówką oświatową finansowaną z dotacji Powiatu Gliwickiego udzielanej na mocy porozumienia z Gminą Pyskowice. Prowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Pyskowic oraz dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gmin Toszek, Wielowieś i Rudziniec.

Powiat Gliwicki