Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

OPS - Karta Dużej Rodziny

NIEODPŁATNA ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

Od dnia 01.01.2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i nie byli pozbawieni bądź ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej (prawo do posiadania karty wyłącznie dla rodziców).

Karta jest dostępna w wersji tradycyjnej oraz elektronicznej (w formie aplikacji na smartfon) i jest wydawana bezpłatnie, jeśli wniosek jest składany na obie wersje kart jednocześnie. Do wniesienia opłaty zobowiązane są osoby składające wnioski o przyznanie jednej wersji kart, w przypadku domawiania w późniejszym terminie karty drugiego rodzaju odrębnym wnioskiem.

W celu potwierdzenia uprawnień rodziców, wymagane jest podanie do wniosku danych osobowych co najmniej trojga dzieci, tj.: imion, nazwisk, numerów PESEL, dat urodzenia, miejsc zamieszkania.

 

Dnia 31.12.2019 r. mija termin nieodpłatnego uzyskania wersji elektronicznej Karty Dużej Rodziny dla posiadaczy kart plastikowych, otrzymanych przed 1.01.2018 r.

 

Od dnia 01.01.2020 r. uzyskanie dodatkowej wersji Karty, będzie możliwe po wniesieniu opłaty w kwocie9,21 zł za każdą kartę.

 

Kosztów nie ponoszą osoby wnioskujące o wydanie kart dużej rodziny dla osób, które już były posiadaczami (tzw. przedłużenie terminu ważności karty). 

  • Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (w przypadku zagubienia) wynosi obecnie 9,56 zł za każdą osobę,
  • W przypadku ubiegania się o duplikat obu wersji (tradycyjnej i elektronicznej), ponoszona jest tylko jedna opłata.

 

Opłaty należy wnieść na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach:

77 1020 2528 0000 0502 0480 5166 odpowiednio z dopiskiem:

- „opłata za wydanie drugiego rodzaju Karty Dużej Rodziny w wersji (tradycyjnej lub elektronicznej) dla: (imię i nazwisko)” lub

- „opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wersji (tradycyjnej i/lub elektronicznej) dla: (imię i nazwisko)”

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z opłaty.

 

  • Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 412 w godzinach pracy Ośrodka lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach informuje, że od 1.01.2018 r. istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie Karty Dużej Rodziny również w formie elektronicznej (aplikacji na telefon).

 

Nieodpłatnie o formę elektroniczną mogą ubiegać się:

  • posiadacze kart tradycyjnych (plastikowych), jeżeli wniosek o ich przyznanie był złożony przed 1.01.2018 r., a wniosek o wersję elektroniczną złożą najpóźniej do 31.12.2019 r.
  • osoby ubiegające się o przyznanie Kart Dużej Rodziny po 1.01.2018 r., jeżeli wnioskują równocześnie o obie wersje.

 

WAŻNE! Osoby ubiegające się od 01.2018 r. o przyznanie jednej wersji kart, w przypadku domawiania karty drugiego rodzaju w późniejszym terminie muszą liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty 9,21 zł za każdą kartę (kwota nie podlega waloryzacji).

 

Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny niezależnie od jej rodzaju (tradycyjna, elektroniczna) wynosi 9,40 zł za każdą osobę. W przypadku ubiegania się o duplikat obu wersji, ponoszona jest tylko jedna opłata.


Opłatę za wydanie duplikatu należy wnieść na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach:
77 1020 2528 0000 0502 0480 5166 z dopiskiem: „opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wersji (tradycyjnej i/lub elektronicznej) dla: (imię i nazwisko)"

 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z opłaty.
Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul. Cicha 1 w godzinach pracy Ośrodka lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Dla osób domawiających kartę elektroniczną do już posiadanej tradycyjnej karty, tryb składania wniosku poprzez Portal Emp@tia został uproszczony.

 

Przydatne linki, gdzie można znaleźć wszelkie informacje dotyczące Kart Dużej Rodziny, m.in. wnioski do pobrania, wyjaśnienia dot. sposobu wypełniania wniosku, aplikacji mKDR:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/
https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę