Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

OPS - Program rządowy "Dobry Start"

Wnioski o świadczenie "Dobry Start" można składać online już od 1 lipca przez stronę internetową empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018!

 

Świadczenie „Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenia do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka – w gminie właściwej względem miejsca zamieszkania. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

 

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkole (tzw. zerówkę) w szkole lub przedszkolu.

 

Wnioski w wersji tradycyjnej można składać od 1 sierpnia w następujących punktach:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 w godzinach urzędowania;
– Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Biurze Podawczym nr pokoju 107 w godzinach urzędowania. Wnioski należy pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Program Dobry Start";
– Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Nr 1 w Pyskowicach, ul. Traugutta 53 w godzinach urzędowania. Wnioski należy pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Program Dobry Start".

 

Druki będą do pobrania w ww. punktach na przełomie lipca/sierpnia oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach www.ops.pyskowice.pl w zakładce „Program rządowy – Dobry Start".

 

Więcej o programie "Dobry Start" można znaleźć na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę