Centrum Usług Wspólnych


ul. Strzelców Bytomskich 3

tel. 32 332 60 40

e-mail: cuw@cuw.pyskowice.pl

 

Centrum Usług Wspólnych jest jednostką organizacyjną gminy o statusie jednostki budżetowej. Zostało ono utworzone z dniem 1 stycznia 2023 r. na bazie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który został z kolei powołany w 1995 r. w drodze przekształcenia Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich.

CUW prowadzi wspólną obsługę jednostek organizacyjnych gminy Pyskowice o charakterze edukacyjnym, opiekuńczo - wychowawczym oraz kulturalnym.  

Szczegółowe zadania jednostki określa Statut CUW przyjęty uchwałą nr L/461/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach dostępny pod tym linkiem, w związku z uchwałą w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych dostępną tutaj.