Zespół Obsługi Placówek Oświatowych


ul. Strzelców Bytomskich 3

tel. 32 332 60 40

e-mail: zopo@zopo.pyskowice.pl

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną gminy o statusie jednostki budżetowej. Został on utworzony w 1995 r. na bazie Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich. Od 30 grudnia 2016 r. prowadzi wspólną obsługę jednostek organizacyjnych gminy Pyskowice o charakterze opiekuńczo - wychowawczym i edukacyjnym.  

Szczegółowe zadania jednostki określa Statut ZOPO przyjęty uchwałą nr XIII/124/95 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.04.1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach (z późn.zm.) dostępny pod tym linkiem.