CUW - kierownictwo

Imię i nazwisko

Stanowisko/funkcja

Tel.

Pok.

Grażyna Wiszniewska-Mistur

Dyrektor

32 332 60 41

606

Krzysztof Zieliński

Główny księgowy

32 332 60 42

601