Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

ZOPO - projekty unijne

Miasto Pyskowice jest beneficjentem 2 projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. „Szkolne drogowskazy"

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Szkole Podstawowej nr 4 oraz Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w obszarze rozwijania wśród 81 uczniów/uczennic kompetencji kluczowych oraz pokonywania w grupie 102 uczniów/uczennic barier edukacyjnych związanych z ich specyficznymi potrzebami.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzesz:

 • organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych, wyrównawczych dla uczniów/uczennic odnotowujących niepowodzenia szkolne,
 • organizację zajęć rozwijających dla uczniów/uczennic wykazujących uzdolnienia,
 • organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach,
 • rozwój kompetencji zawodowych wśród 24 nauczycieli;

 

Wartość projektu – 335 073,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 301 566,15 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 16 753,68 zł, wkład własny gminy – 33 507,35 zł.

 

Okres realizacji projektu – 1.09.2016 r. – 20.06.2018 r.

 

2. „Młodzi giganci – program wspierania uczniów Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach"

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach w obszarze rozwijania wśród 173 uczniów/uczennic kompetencji kluczowych oraz umiejętności pokonywania niepowodzeń szkolnych.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów odnotowujących niepowodzenia szkolne,
 • organizację zajęć rozwijających uzdolnienia uczniowskie,
 • organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach,
 • organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • doskonalenie przez 12 nauczycieli kompetencji kluczowych.

 

Wartość projektu – 340 498,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 289 423,51 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 17 024,91 zł, wkład własny gminy – 34 049,83 zł.

 

Okres realizacji projektu – 1.09.2016 r. – 20.06.2018 r.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę