Jesteś osobą niepełnosprawną albo jej opiekunem? Skorzystaj z pomocy

2020-12-04

Rusza nowy nabór do ministerialnych programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Osoby zainteresowane uzyskaniem z nich pomocy mają czas na zgłoszenie do 16 grudnia  2020.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) i osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Z programu „Opieka wytchnieniowa" mogą natomiast skorzystać członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegóły na stronach informujących o programach: asystenta osoby niepełnosprawnej oraz opiece wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach, pod numer telefonu 32 233 23 55 w terminie do 16.12.2020 roku.

Nadmieniamy, że zgłoszenie nie jest jednoznaczne z uzyskaniem wsparcia.