Jeszcze tylko kilka dni na zgłoszenie domu do ewidencji i uniknięcie kary

2022-06-22

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Czasu jest coraz mniej – termin mija 30 czerwca, a za brak zgłoszenia grozi 500 zł grzywny lub sądowa kara do nawet 5 tys. zł.

Obowiązek dotyczy właścicieli domów i mieszkań oraz zarządców w budynkach wielorodzinnych. Weryfikacji w  kolejnym kroku będą dokonywać kominiarze lub inne uprawnione do tego osoby. Ale uwaga! Jeśli deklarację się złoży, nie ma się co obawiać wizyty. Za błędy nie grożą bowiem żadne sankcje. Inaczej jest w przypadku braku wpisu. Wówczas można zostać ukaranym grzywną do 500 zł lub sądową karą do nawet 5 tys. zł. Osoby, które nie złożyły jeszcze deklaracji, we własnym interesie powinny to zrobić jak najszybciej.

W najwygodniejszy sposób deklarację można złożyć drogą elektroniczną, przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. W formie papierowej wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Pyskowice. Druki wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Uwaga!  Bardzo wielu obywateli czekało do ostatniej chwili z wypełnieniem obowiązku i w ostatnich dniach mnożą się zapytania dotyczące deklaracji. W związku z tym uruchomiono nową stronę informacyjną, infolinię pod numerem 22 295 51 28, a także nową e-usługę "Sprawdź swoją deklarację".

Aby uzyskać informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę www.GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB. W kolejnym kroku po wejściu na stronę CEEB, mamy do wyboru następujące opcje:

  • Złóż deklarację CEEB –przekierowanie na stronę CEEB.gov.pl, gdzie obywatele składają deklarację, a urzędnicy logują się do swojego panelu.
  • Sprawdź deklarację –przekierowanie do nowej e-usługi, którą mogą Państwo polecać obywatelom chcącym sprawdzić, czy deklaracja papierowa została już wprowadzona w gminie do systemu.
  • Pytania i odpowiedzi – baza wiedzy dotycząca projektu, gdzie znajdują się absolutnie wszystkie niezbędne informacje dotyczące CEEB.
  • Statystyki – dane dotyczące liczby złożonych deklaracji oraz link do rankingu gmin.
  • Wzory deklaracji i wniosków.
  • Materiały promocyjne – miejsce, z którego można pobrać ulotki, filmy reklamowe, spot radiowy i bannery internetowe.
  • Instrukcje – filmy instruktażowe dla obywateli składających deklarację oraz użytkowników i administratorów lokalnych.