Już niedługo ruszą roboty związane z termomodernizacją i lokalnymi wyburzeniami w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Sikorskiego 83.

2022-08-10

Część budynku wykorzystywana jest przez „Centrum Wsparcia Rodziny” pozostałą zajmują lokale usługowe (apteka, NZOZ) oraz mieszkania komunalne. Koszt prac budowlanych to 1 733 304,47 zł brutto. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy Sikorskiego 83 w Pyskowicach”, sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. w kwocie dla prac budowlanych 412 941,25 zł brutto oraz budżetu miasta Pyskowice dla prac budowlanych na sumę 1 320 363,22 zł brutto.
Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek ul. Tadeusza Żeleńskiego - Boya 26, 44-113 Gliwice, które wygrało przetarg na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Sikorskiego 83 w Pyskowicach".

zdjęcie budynku, treść: Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Sikorskiego 83 w Pyskowicach. Już niedługo ruszą roboty.

Zakres prac obejmuje między innymi:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, z odtworzeniem elementów dekoracyjnych elewacji,
  • wyburzenie obudowanej loggii na poziomie II piętra,
  • wykonanie nowego dachu nad istniejącą dobudówką na poziomie I piętra,
  • naprawa spękań i uszkodzeń na elewacjach budynku,
  • wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej nie spełniającej wymagań izolacyjności cieplnej wg. W.T.
  • modernizacja kotłowni - wymiana pieca węglowego na gazowy,
  • prace instalacyjne w zakresie instalacji CO, elektrycznej i odgromowej,
  • usunięcie istniejącego okablowania na elewacji,
  • demontaż i montaż oświetlenia zewnętrznego na elewacji,
  • wymiana fragmentu ogrodzenia wzdłuż ul. gen. W. Sikorskiego, w cz. południowej terenu.

Planowany termin realizacji zadania to 16 listopada br.