KARTY PROJEKTU - STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

2017-10-17

Informujemy o przedłużeniu możliwości składania propozycji projektów strategicznych związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030. Przypominamy, że przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez m.in. samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez nieformalne grupy mieszkańców. Wypełnione karty można składać w terminie do 23 października br.: w postaci wydrukowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - Biuro Obsługi Interesantów (parter, pok. 107); w postaci zeskanowanej na adres e-mail: ppi@pyskowice.pl. Wszelkie szczegóły oraz karty projektów dostępne są w zakładce: www.pyskowice.pl/strategia-rozwoju/.

Strategia Rozwoju Miasta - logo