KŁOPOTY POCZTY POLSKIEJ W PYSKOWICACH

2008-01-07

Od kilku miesięcy mieszkańcy, firmy i instytucje w naszym mieście zgłaszają skargi na działalność Poczty Polskiej. Głównym zarzutem jest nieterminowość, bądź wręcz niedostarczanie części przesyłek. Problem jest poważny, bowiem kłopoty poczty w coraz większym stopniu negatywnie wpływają na życie miasta. Sprawa poruszyła już media lokalne i regionalne. Od samego początku kilkakrotnie interweniował Burmistrz Miasta Wacław Kęska. Korespondencja w tej sprawie zamieszczona jest w dziale Samorząd - Burmistrz Miasta - Interwencja Burmistrza Miasta w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania Poczty Polskiej w Pyskowicach http://www.pyskowice.pl/samorzad/interwencja-burmistrza-miasta-w-sprawie-nieprawidlowego-funkcjonowania-poczty-polskiej-w-pyskowicach.html

 

Pierwsze sygnały o nieterminowości i niewywiązywaniu się Poczty Polskiej z zobowiązań dotarły do Urzędu Miejskiego na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku. W tym czasie zostało wystosowane pierwsze pismo Burmistrza Miasta do Dyrektora Oddziału Regionalnego w Katowicach oraz Oddziału Rejonowego w Zabrzu. W odpowiedzi Poczta Polska przeprosiła za zaistniałą sytuację i wytłumaczyła, iż główną przyczyną występujących nieprawidłowości są braki kadrowe. Jednocześnie zapewniła, iż do dnia 5 października „problemy znikną”, a „podjęte działania pozwolą uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji”.

 

Mimo tych zapewnień sytuacja jednak nie poprawiła się, dlatego pod koniec października ponownie Burmistrz Miasta interweniował w tej sprawie. Poczta kolejny raz przysłała obfite wyjaśnienia oraz zapewnienie, iż korespondencja dostarczana jest na bieżąco.

 

Tych optymistycznych wiadomości nadal jednak nie mogą potwierdzić mieszkańcy, którzy wciąż skarżą się na działalność poczty.

 

W związku z powyższą sytuacją Burmistrz Miasta postanowił skierować sprawę do Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej w Warszawie. O wynikach tych działań będziemy informować na bieżąco.

 

Pragniemy wyjaśnić, iż Poczta Polska nie jest jednostką gminną i Urząd Miejski w Pyskowicach nie ma możliwości bezpośredniego udziału w rozwiązaniu kłopotów pracowniczych, organizacyjnych i kadrowych firmy Poczta Polska. Zapewniamy jednak, iż Burmistrz Miasta podejmuje wszelkie działania, by jak najszybciej tę sprawę wyjaśnić i przywrócić sprawne działanie Poczty Polskiej w Pyskowicach. Możliwe jest również wdrożenie alternatywnego rozwiązania, które przełamie monopol poczty na terenie naszego miasta.