KODY PKD - INFORMACJA

2009-12-03

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przypomina wszystkim przedsiębiorcom, iż do 31 grudnia 2009 r. należy zaktualizować kody PKD 2004 na PKD 2007. Od 1 stycznia 2010 roku tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej zawierające kody PKD 2004. Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885. Aby dokonać aktualizacji należy wypełnić druk EDG-1 i złożyć w siedzibie naszego urzędu.