Kolej na Pyskowice Miasto – mieszkańcy wyrazili swoją opinię

2020-07-02

We wtorek 30 czerwca br. zakończyła się sonda internetowa przeprowadzona wśród pyskowiczan, dotycząca reaktywacji połączenia kolejowego na trasie Pyskowice Miasto-Gliwice. Wszystkim, którzy wyrazili swoje zdanie biorąc udział w sondzie, a także wszystkim tym, którzy podzielili się z nami swoimi opiniami oraz przemyśleniami w komentarzach na Facebook’u dziękujemy. Zdanie pyskowiczan w kwestiach istotnych dla miasta i jego mieszkańców jest dla nas zawsze bardzo ważne. W rozwinięciu wyniki sondy.

Kolej na Pyskowice Miasto - wyniki sondy

 

Czy zrezygnował(a)by Pan/i z samochodu na rzecz pociągu, gdyby istniało bezpośrednie połączenie kolejowe na trasie Pyskowice Miasto-Gliwice przez stację Pyskowice?

 

Łącznie oddano 4262 głosów.

 

TAK (głosów: 3079 - 72%)

NIE (głosów: 1183 - 28%)

 


Przypominamy, że pojawiła się bardzo duża szansa na reaktywację  połączenia kolejowego na trasie Pyskowice Miasto-Gliwice. Po modernizacji sieci pociąg zatrzymywałby się na stacjach: Pyskowice Miasto-Pyskowice-Gliwice Kuźnica-Gliwice Łabędy- Gliwice os. Kopernika-Gliwice. Zdecydowana większość środków potrzebnych do realizacji tego celu może pochodzić z rządowego programu „Kolej+”, pokrycie części kosztów zadeklarowała Górnośląsko–Zagłębiowska Metropolia. Dodatkowo przy stacjach: Pyskowice i Pyskowice Miasto zrealizowane zostałaby w ramach tej inwestycji strefy parkowania typu Park&Ride, z parkingami samochodowymi i rowerowymi, dla wszystkich przesiadających się na pociąg. Przywrócenie bezpośredniej komunikacji kolejowej Pyskowic z Gliwicami to niepowtarzalna okazja na rozwój miasta.

 

To poważna i kosztowna inwestycja, generująca spore nakłady finansowe również w przyszłości. Dlatego też realizacja tego przedsięwzięcia zależna jest od wielu czynników m.in. od kwoty uzyskanego dofinansowania, trwających analiz i badań, powadzonych rozmów i negocjacji z miastem Gliwice i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią czy też deklaracji naszych mieszkańców dotyczących chęci korzystania z takiego właśnie połączenia kolejowego.

 

Dlatego też raz jeszcze dziękujemy za udział w sondzie i tak liczne zainteresowanie tematem.

 

O kolejnych krokach i decyzjach związanych z ewentualną reaktywacją połączenia kolejowego na trasie Pyskowice Miasto-Gliwice będziemy Państwa oczywiście  informować na bieżąco.