Kolej na Pyskowice , kolej na mieszkańców. Trwają konsultacje, w których Was głos jest ważny!

2021-09-16

Trwa opracowywanie dokumentacji wymaganej w II etapie Programu „Kolej+”. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektów zgłoszonych przy udziale Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jest również wśród nich projekt Pyskowic zakładający przywrócenie linii do stacji Pyskowice Miasto, który w internetowej ankiecie uzyskał poparcie mieszkańców naszego miasta.

Tory ciągnące się po horyzont. Z lewej strony napis - Kolej na Pyskowice

Celem konsultacji jest przedstawienie mieszkańcom propozycji działań w ramach Programu „Kolej+” związanych z rozwojem kolei na ich terenie oraz zebranie ich opinii na temat proponowanego przebiegu linii kolejowych lub usytuowania przystanków, oczekiwań dotyczących rozkładu jazdy pociągów itp. Możliwe będzie również przekazanie innych informacji i wniosków na tematy związane z transportem publicznym.

Konsultacje odbywają się w formie ankiet online opracowanych przez wykonawcę Wstępnych Studiów Planistyczno-Prognostycznych (WSP-P), oddzielnie dla każdego z 13 projektów na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym jednego realizowanego wspólnie z Województwem Śląskim).

Drugi etap Programu zakończy się 25 listopada br. Do tego czasu komplet wymaganej dokumentacji Wstępnych Studiów Planistyczno-Prognostycznych musi zostać złożony w PKP PLK S.A. przez liderów projektów. Projekty, które zostaną zakwalifikowane do realizacji poznamy w pierwszym kwartale 2022 roku.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacją opisującą zamierzenia związane z projektem dotyczącym obszaru Pyskowic, a następnie do udzielenia odpowiedzi na pytania. Reaktywacja połączenia i uruchomienie szybkiego pociągu relacji Pyskowice – Gliwice - Katowice to olbrzymia szansa na przyspieszenie rozwoju Pyskowic.

Linki do prezentacji i ankiety:

Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice Miasto.

Prezentacja:
https://drive.google.com/file/d/1VLm07C6EXKaI_c8_7qkiPcSmdiDbLOdt/view?usp=sharing

Ankieta:
https://forms.gle/vrqFGQPWtDQTJiVn8

Ankieta będzie aktywna do 26 września br. włącznie.