Kolejny etap walki z koronawirusem. Co się zmieniło?

2020-10-01

W związku z sytuacją epidemiczną mamy kilka stref sanitarnych. Rosnąca w ostatnim czasie liczba nowych zakażeń spowodowała dalsze obostrzenia dla obszarów żółtych i czerwonych. Pyskowice na szczęście należą do strefy zielonej,  ale nie da się uniknąć kontaktów naszych mieszkańców z terenami o podwyższonym poziomie zagrożenia. Informujemy, o czym należy pamiętać wybierając się na przykład do Kłobucka, Głubczyc czy w Tatry. W dalszej części publikujemy mapę stref, która zacznie obowiązywać od soboty, 3 października br. Przybliżamy też nowe, prostsze zasady zlecania testów na koronawirusa.

Kolejny etap walki z koronawirusem. Co się zmieniło?

Dodatkowe ograniczenia Ministerstwa Zdrowia i GIS dotyczą powiatów z największym przyrostem zakażeń. Na terenach przynależnych do jednego z dwóch obszarów – żółtego i czerwonego – wprowadzono obostrzenia dotyczące m.in.: obowiązku noszenia maseczek, organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu.


STREFA CZERWONA  I ŻÓŁTA


W strefie czerwonej obowiązuje absolutny nakaz zasłaniania ust i nosa wszędzie w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że maseczkę lub przyłbicę można zdejmować tylko w swoim mieszkaniu lub w domu i na otaczającym go terenie. Wszędzie indziej maseczki lub przyłbice należy nosić przez cały czas (zdejmować je można jedynie podczas posiłków). W strefie żółtej w tym względzie obowiązują zasady ogólne.


W strefie czerwonej znacznie surowsze obostrzenia w stosunku do innych rejonów dotyczą transportu  publicznego. Obowiązują limity: 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc przy jednoczesnym pozostawieniu  co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. W strefie żółtej zasady korzystania z autobusów  tramwajów, pociągów są takie same jak gdzie indziej.


Aktualna lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia.

Szczegóły dotyczące nowych zasad dla poszczególnych obszarów.

 

Więcej na ten temat w zakładce KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE.

 

NOWE ZASADY ZLECANIA TESTÓW


MZ i GIS opracowało zbiór wytycznych dla lekarza rodzinnego, gdy zgłosi się do niego pacjent z objawami COVID-19.

Pacjent kontaktuje się z POZ, aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady. W przypadku dzieci do 2 roku życia porada ma zawsze formę osobistą. Jeżeli pacjent posiada wszystkie objawy (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku), wtedy lekarz zleca test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o mobilnych punktach pobrań tzw. drive thru, w których można wykonać badanie. Dokonuje on również zgłoszenia pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2 do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta.

Jeśli umożliwia to stan pacjenta, wtedy samodzielnie, samochodem udaje się on do punktu drive thru, by wykonać badanie. Musi mieć przy sobie dokument ze zdjęciem i podać PESEL. Na miejscu nie wysiada się z auta. Wymaz zostanie pobrany przez okno samochodu. Test jest bezpłatny.

 

Lista punktów dostępna jest na stronie: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran


Więcej w zakładce   KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE.

 

DBAJMY O SIEBIE – KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Przypominamy równocześnie o podstawowych zaleceniach MZ i GIS w walce z koronawirusem.

 

Ograniczenia w przemieszczaniu się
1,5 metra – minimalna odległość między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
    • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
    • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
    • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie
      kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
    • osoby, które zasłaniają usta i nos.

 

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych
Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych,  a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:
    • w autobusie, tramwaju i pociągu,
    • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
    • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
    • w kinie i teatrze,
    • u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
    • w kościele i szkole, na uczelni,
    • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?
    • w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz,
    • w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i
      interesantów),
    • podczas przebywania w lesie,
   • podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym
     obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon
     WARS).