Komitet Rewitalizacji - spotkanie konsultacyjne

2024-02-15

Burmistrz Pyskowic zaprasza mieszkańców na spotkanie w ramach konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji. Odbędzie się ono 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, sala 215. Będzie to również okazja do złożenia uwag do projektu uchwały.

Komitet Rewitalizacji - spotkanie konsultacyjne - element ozdobny