KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYPADKÓW ZAKAŻEŃ WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A (H1N1) U LUDZI

2009-04-30

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach informuje o wystąpieniu w okresie od lutego do kwietnia zwiększonej ilości przypadków zakażeń wirusem grypy świń typu A (H1N1) u ludzi w Meksyku i USA.

 

Zachorowania na terenie USA miały miejsce w Kaliforni i Teksasie. Obecnie trwa dochodzenie epidemiologiczne i dalsze badania wirusologiczne. Wirusy zidentyfikowane w Meksyku i USA są genetycznie identyczne i nie były do tej pory stwierdzane u ludzi i świń.

 

Grypa może przenosić się bezpośrednio ze świń na ludzi i z ludzi na świnie. Do zakażenia ludzi najczęściej dochodzi poprzez bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami. Aktualnie może również dochodzić do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka.

 

Osoby powracające z Meksyku i USA lub mające kontakt z osobami przebywającymi na tych terenach w ostatnim czasie (u których wystąpiły symptomy choroby) posiadające następujące objawy chorobowe: podwyższoną temperaturę ciała, osłabienie, kaszel, katar, ból gardła, bóle kostne i mięśniowe, nudności, biegunkę, wymioty powinny pilnie skontaktować się z lekarzem.

 

W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych w okresie około 10 dni od powrotu do kraju lub kontaktu z osobą podejrzaną o zachorowanie na grypę świń należy niezwłocznie udać się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, najbliższego szpitala zakaźnego lub innej placówki medycznej i poinformować o historii podróży.

 

W przypadku osób udających się do krajów, w których stwierdzono przypadki zakażeń wirusem grypy świń typu A (H1N1) u ludzi należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia oraz przestrzegać reżimu sanitarnego w szczególności:

 

 • Unikać bliskiego kontaktu z osobami wskazującymi objawy grypopodobne. W przypadku zachorowania pozostać w domu lub zachować odpowiednią odległość od innych osób tak by chronić je przed zachorowaniem.
 • Zapobiegać zakażenia wirusem innych osób poprzez przykrywanie ust i nosa chusteczką w czasie kaszlu i kichania.
 • Unikać dotykania oczu, nosa i ust (wirusy i bakterie często rozprzestrzeniają się gdy ludzie dotykają skażonych powierzchni a potem oczu, nosa i ust).
 • Myć często ręce wodą z mydłem

KOMUNIKAT DLA PODRÓŻUJĄCYCH

W związku ze zwiększoną ilością przypadków zakażeń wirusem grypy świń typu A/H1N1 ludności w Meksyku, USA i prawdopodobnie w Hiszpanii Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach zaleca:

 

by każdy podróżny powracający z rejonów Ameryki Południowej i Północnej gdzie wystąpiły ogniska grypy, u którego występują objawy takie jak:

 

 • Podwyższona temperatura
 • Osłabienie,
 • Kaszel,
 • Katar,
 • Ból gardła,
 • Nudności,
 • Wymioty,
 • Biegunka,
 • Bóle kostne i mięśniowe

Zgłosił się do medycznych służb lotniska.

 

W przypadku wystąpienia w/w objawów w okresie około 10 dni od powrotu do kraju należy niezwłocznie udać się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, lub innej placówki medycznej i poinformować o historii podróży.