KOMUNIKAT POWIATU GLIWICKIEGO W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ

2020-04-16

 

 

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art.1 i2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374), Powiat Gliwicki informuje, że porady prawne oraz porady obywatelskie udzielane osobiście przez radców prawnych, adwokatów oraz doradców obywatelskich zostały zawieszone do odwołania.

 

 

 

KOMUNIKAT POWIATU GLIWICKIEGO W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ

Mowa o punktach mieszczących się w:


* Gminie Knurów przy ul.Szpitalnej 29 (ZSZ nr 2),
* Gminie Pyskowice przy ul.Strzelców Bytomskich 3 (Urząd Miasta Pyskowice),
* Gminie Sośnicowice przy ul. Szprynek 1 (OPS),
* Gminie Rudziniec przy ul.Gliwickiej 26 (Urząd Gminy),
* Gminie Wielowieś przy ul.Głównej 1 (Urząd Gminy),


Uwaga! Porady nieodpłatnej porady prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone będą nadal za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, to jest telefonu, e-mail na wniosek beneficjenta.


Wniosek o udzielenie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Gliwickiego (www.starostwo.gliwice.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach w zakładce nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Wniosek należy przesłać na adres mailowy npp@starostwo.gliwice.pl lub faxem pod numer 32 338 37 03, a następnie należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.


W przypadku osób nieposiadających dostępu do internetu (osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem można złożyć przez telefon (numer 32 338 37 29).