KOMUNIKAT - USUWANIE ŚNIEGU I LODU

2009-02-19

Przypominamy, że na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków i innych obiektów budowlanych ciąży obowiązek usuwania zalegającego śniegu i lodu, gdyż nagromadzone i spadające z budynków zamrożone bryły i sople stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa samego obiektu budowlanego jak i ludzi, zwierząt i mienia. O wszystkich zauważonych sytuacjach zagrożenia prosi się o zgłaszanie pod numer telefonu Centrum Zarządzania Kryzysowego - 986 lub 32 332 60 06