KONKURS DLA ROLNIKÓW

2010-09-22

Serdecznie zachęcamy wszystkich rolników do udziału w II edycji konkursu pt. „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym i wykorzystanie dotacji Unii Europejskiej" z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie oraz znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej. Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd do Brukseli.

REGULAMIN KONKURSU

PT. "BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM I WYKORZYSTANIE DOTACJI UNII EUROPEJSKIEJ"

 

1. Organizatorami konkursu są:
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Gliwicach
• Starosta Powiatu Gliwickiego
• Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
• Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie

• Bank Gospodarki Żywieniowej Oddział w Gliwicach
Pod patronatem: Pani Małgorzaty Handzlik Posła do Parlamentu Europejskiego
Patronat medialny nad przedsięwzięciem obejmują: Nowiny Gliwickie i Radio PLUS

 

2. Cel konkursu - podniesienie poziomu wiedzy nt.: zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.


3. Konkurs odbędzie się w dniu 15.10.2010 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.


4. W konkursie może uczestniczyć maksymalnie 30 rolników indywidualnych, którzy zgłoszą swoją chęć uczestnictwa w konkursie (pisemnie lub telefonicznie) do 8 października br. na adres:
PT KRUS W GLIWICACH
ul. Wyszyńskiego 11
44-100 Gliwice
tel. 32 230-83-41
fax 32 302-90-29

 

5. Uczestnicy konkursu otrzymają do rozwiązania pisemne testy zawierające 40 pytań, z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie i znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej oraz funkcjonowaniem instytucji europejskich.


6. Komisja konkursowa oceni testy według następującego kryterium: 1 punkt za 1 poprawną odpowiedź. Suma punktów przesądza o miejscu zajętym w konkursie. W przypadku uzyskania przez kandydatów identycznej ilości punktów, zostanie przeprowadzona dogrywka w postaci dodatkowego testu składającego się z 20 pytań.


7. Główna nagrodą w konkursie jest wyjazd do Brukseli ufundowany przez Panią Małgorzatę Handzlik Posła do Parlamentu Europejskiego. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody ufundowane przez organizatorów.