KONKURS DLA ROLNIKÓW

2011-02-17

Serdecznie zachęcamy wszystkich rolników do udziału w III edycji konkursu pt. „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym i wykorzystanie dotacji Unii Europejskiej" z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie oraz znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej. Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd do Brukseli.

Regulamin III Edycji Konkursu
pt. „ Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym i wykorzystanie dotacji Unii Europejskiej"

1. Organizatorami konkursu są:
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Gliwicach
- Starosta Powiatu Gliwickiego
- Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
- Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie
- BGŻ Oddział w Gliwicach
- Śląska Izba Rolnicza
Pod patronatem:
Pani Małgorzaty Handzlik Posła do Parlamentu Europejskiego
Patronat medialny nad przedsięwzięciem obejmują Nowiny Gliwickie.

 

2. Celem konkursu jest oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników, upowszechnianie znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz upowszechnianie znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej.

 

3. Konkurs odbędzie się w dniu 11.03.2011 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

 

4. W konkursie może uczestniczyć maksymalnie 30 rolników indywidualnych, którzy zgłoszą swoją chęć uczestnictwa w konkursie (pisemnie lub telefonicznie) do 3 marca br. na adres:
PT KRUS W GLIWICACH
ul. Wyszyńskiego 11
44-100 Gliwice
fax 32 302 90 29
tel. 32 230 83 41

 

5. W konkursie nie mogą brać udziału zwycięzcy (zdobywcy I miejsca ) poprzednich edycji.

 

6. Uczestnicy konkursu otrzymają do rozwiązania pisemne testy zawierające 40 pytań, z zakresu:
- wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie
- znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej
- funkcjonowaniem instytucji europejskich
- znajomości sposobu pozyskania funduszy na rozwój gospodarstw.

 

7. Komisja konkursowa oceni testy według następującego kryterium: 1 punkt za 1 poprawną odpowiedź. Suma punktów przesądza o miejscu zajętym w konkursie. W przypadku uzyskania przez kandydatów identycznej ilości punktów, zostanie przeprowadzona w postaci dodatkowego testu składającego się z 20 pytań.


8. Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd do Brukseli ufundowany przez Panią Małgorzatę Handzlik Posła UE. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody ufundowane przez organizatorów.