KONKURS GRANTOWY "FIO ŚLĄSKIE LOKALNIE 2020"

2020-02-12

Do 2 marca można składać wnioski w konkursie „FIO Śląskie Lokalnie 2020”, finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności i ubiegać się o mikrogranty, nawet do 5 tysięcy złotych.

KONKURS GRANTOWY "FIO ŚLĄSKIE LOKALNIE 2020"

Celem konkursu „FIO Śląskie Lokalnie 2020" jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samopomocowych i patronackich organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego.

Realizacja projektów, które otrzymają dofinansowanie w formie grantów, ma przyczynić się m.in. do zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne, działania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych.

W ramach projektu można ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1 000 zł do 5 000 złotych.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 2 marca wygenerować i złożyć wniosek za pośrednictwem strony www.witkac.pl

Operatorami projektu jest Fundacja Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach oraz Fundacja Instytut Rozwoju Rynku Pracy w Zawierciu.
Szczegółowe informacje i regulamin są dostępne na stronie: https://www.fioslaskie.com