KONKURS „LET THE STARS SHINE”

2018-05-25

Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego, Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu GZM zapraszają mieszkańców gmin z terenu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do udziału w etapie regionalnym europejskiego konkursu Let the Stars Shine”zainicjowanego przez posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van Nistelrooija na najlepsze projekty realizowane w miastach z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.

Konkurs „Let the Stars Shine”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów realizowanych w miastach z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jak mówią sami organizatorzy, ideą konkursu jest odkrycie i pokazanie prawdziwych gwiazd – projektów, które są w najlepszy sposób wykorzystały fundusze europejskie.

 

W tym roku zdecydowano się na formułę, w której to mieszkańcy wskazują projekty – „gwiazdy”. Organizatorzy chcą sprawdzić czy inwestycje przy wsparciu funduszy europejskich są dostrzegane i prawidłowo identyfikowane przez ludzi w otoczeniu. W drugim etapie, spośród nadesłanych zgłoszeń, wyboru gwiazd dokona kapituła.

 

Szczegóły na temat ww. konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.slaskie.pl/content/let-the-stars-shine