Konkurs na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy

2023-11-13

Samorząd miasta Pyskowice zaprasza dzieci i młodzież ze szkół na terenie naszego miasta do udziału w konkursie na najciekawszy stroik bożonarodzeniowy. Prace należy składać w dniach 11-15 grudnia br. w Wydziale Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 108.

Element dekoracyjny - na czerwonym tle bombki, choinki, śnieg, bałwan i inne elementy świąteczne. Napis - konkurs na najpiękniejszy stroik

W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace wykonane samodzielnie przez uczestnika. Tym samym wykluczone są prace zbiorowe. Proponowane do użycia materiały to papier, drewno, gałązki choiny, słoma, siano, zboże, bibuła, orzechy, zasuszone rośliny, wata, itp.

Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę rodzica/ opiekuna na przetwarzanie danych osobowych oraz rejestrowanie wizerunku dziecka (link – zał. nr 1) , a w przypadku osoby pełnoletniej zgodę uczestnika (link – zał. nr 2). Szczegóły reguluje (link) regulamin.

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i ma charakter profilaktyczno-edukacyjny. Jego celem jest m.in. przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym behawioralnym, wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni, pasji i zainteresowań, kultywowanie tradycji świątecznych.