Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ LĘK- MOJA SIŁA!”

2012-03-07

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „MÓJ LĘK- MOJA SIŁA!" pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta Pyskowice. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, a także szkół specjalnych. Prace w technice dowolnej (rysunek kredką, tuszem, węglem, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, collage itp. dopuszcza się również prace przestrzenne) należy nadsyłać do 30 marca br. pocztą na adres: Zespół Szkół w Pyskowicach, ul. Szkolna 2, 44-120 Pyskowice z dopiskiem :„Mój lęk-moja siła!".

Szczegółowe zasady konkursu plastycznego „Mój lęk-moja siła!:"


1. Organizatorzy konkursu plastycznego „Mój lęk - moja siła !": pedagog i psycholog Zespołu Szkół w Pyskowicach


2. Cele konkursu:
• wzrost świadomości własnych emocji u uczniów
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocją lęku
• umożliwienie uczniom wyrażenia emocji lęku
• rozbudzanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne


3. Warunki uczestnictwa:
• Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum /także szkół specjalnych/
• Interpretacja tematu „Mój lęk-moja siła!" dowolna i zależna od ucznia
• Technika prac dowolna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, collage itp.), dopuszcza się również prace przestrzenne
• Format prac nie mniejszy niż A4
• Nie przyjmujemy prac zbiorowych
• Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres i telefon szkoły /Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez uczestnictwo w konkursie i podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie ich. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłaty honorarium autorom./
• Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.


4. Termin i warunki dostarczenia prac
• Termin nadsyłania prac: 30 marca 2012 r.
• Prace należy przesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół w Pyskowicach
ul. Szkolna 2
44-120 Pyskowice
woj. śląskie
z dopiskiem :„Mój lęk-moja siła!"
• Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.


5. Zasady przyznawania nagród
• Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa w składzie: pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciel plastyki
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie http://www.zsgim.republika.pl/ do 10.05.2012r.
• Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe, które zostaną przekazane pocztą.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę