KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ LĘK- MOJA SIŁA!”

2012-03-07

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „MÓJ LĘK- MOJA SIŁA!" pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta Pyskowice. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, a także szkół specjalnych. Prace w technice dowolnej (rysunek kredką, tuszem, węglem, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, collage itp. dopuszcza się również prace przestrzenne) należy nadsyłać do 30 marca br. pocztą na adres: Zespół Szkół w Pyskowicach, ul. Szkolna 2, 44-120 Pyskowice z dopiskiem :„Mój lęk-moja siła!".

Szczegółowe zasady konkursu plastycznego „Mój lęk-moja siła!:"


1. Organizatorzy konkursu plastycznego „Mój lęk - moja siła !": pedagog i psycholog Zespołu Szkół w Pyskowicach


2. Cele konkursu:
• wzrost świadomości własnych emocji u uczniów
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocją lęku
• umożliwienie uczniom wyrażenia emocji lęku
• rozbudzanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne


3. Warunki uczestnictwa:
• Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum /także szkół specjalnych/
• Interpretacja tematu „Mój lęk-moja siła!" dowolna i zależna od ucznia
• Technika prac dowolna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, collage itp.), dopuszcza się również prace przestrzenne
• Format prac nie mniejszy niż A4
• Nie przyjmujemy prac zbiorowych
• Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres i telefon szkoły /Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez uczestnictwo w konkursie i podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie ich. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłaty honorarium autorom./
• Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.


4. Termin i warunki dostarczenia prac
• Termin nadsyłania prac: 30 marca 2012 r.
• Prace należy przesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół w Pyskowicach
ul. Szkolna 2
44-120 Pyskowice
woj. śląskie
z dopiskiem :„Mój lęk-moja siła!"
• Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.


5. Zasady przyznawania nagród
• Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa w składzie: pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciel plastyki
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie http://www.zsgim.republika.pl/ do 10.05.2012r.
• Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe, które zostaną przekazane pocztą.