KONKURS PLASTYCZNY "KOLOROWE EMOCJE"

2011-04-04

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Kolorowe Emocje" pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta Pyskowice.

Warunki uczestnictwa:
• Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych;
• Interpretacja tematu „Kolorowe emocje" dowolna i zależna od ucznia;
• Technika prac dowolna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, collage itp.), dopuszcza się również prace przestrzenne;
• Format prac nie mniejszy niż A4;
• Nie przyjmujemy prac zbiorowych;
• Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres i telefon szkoły. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez uczestnictwo w konkursie i podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie ich. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłaty honorarium autorom.
• Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.


Termin i warunki dostarczenia prac:
• Termin nadsyłania prac: 25 maj 2011 r.
• Prace należy przesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół w Pyskowicach
ul. Szkolna 2
44-120 Pyskowice
woj. śląskie
z dopiskiem :„Kolorowe emocje"
• Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

 

Zasady przyznawania nagród:
• O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa w składzie: pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciel plastyki;
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie http://www.zsgim.republika.pl/ do 10.06.2011r.
• Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe, które zostaną przekazane pocztą.

 

Organizatorzy konkursu plastycznego „Kolorowe emocje": pedagog i psycholog Zespołu Szkół w Pyskowicach.