KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

2012-02-02

Informujemy, że od 1 do 13 lutego br. odbywać się będą konsultacje społeczne dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice w 2012 roku. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego, których jednym z celów statutowych jest ochrona zwierząt. Program, zarządzenie w sprawie konsultacji, formularz zgłoszenia opinii.