KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW

2013-10-01

4 października w Pyskowicach odbędzie się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W programie obrad jest m.in. prelekcja Zygmunta Łukaszczyka, Wojewody Śląskiego nt. współpracy w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową w okresie powodzi oraz usuwania ich skutków w małych i średnich gminach, a także wystąpienie Mirosława Sekuły, Marszałka Województwa Śląskiego nt. planowanych możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami w małych i średnich gminach w kolejnym okresie programowania 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym niezwykle ważnym wydarzeniu weźmie udział około 60 burmistrzów i wójtów gmin województwa śląskiego, jak również przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz Starosta Gliwicki Michał Nieszporek. Gospodarzami spotkania są Ferdynand Morski Dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów oraz Wacław Kęska Burmistrz Pyskowic.