Koronawirus odebrał pracę, ale jest pomysł na firmę? Pieniądze czekają

2021-09-02

W imieniu Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach zachęcamy młode osoby bezrobotne do skorzystania z projektu „Młodzież na START!2021). Czeka aż 23 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i inne finansowe korzyści na start. Nabór wniosków przedłużono do 30 września.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, w tym osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz osób biernych zawodowo należących do grupy NEET (pozostają poza sferę i edukacji i zatrudnienia) z obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Warunki pomocy są bardzo atrakcyjne. W ramach projektu organizatorzy oferują: bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 23 050 zł, wsparcie pomostowe na pokrycie niezbędnych opłat wypłacane miesięcznie po 2600,00 zł przez pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy, kompleksowe bezpłatne szkolenia z zakresu zakładania działalności.

Wnioski można składać w terminie do 30 września. Więcej szczegółów na stronie www.bc1.pl/projekt.