Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Koronawirus

Raport o aktualnej sytuacji epidemiologicznej

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO

 

Szanowni Państwo,

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach odbywa się według poniższych zasad:

- dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów (za wyjątkiem: dziecka do ukończenia 13. roku życia; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; osoby wymagającej pomocy tłumacza; innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów).

 

Obsługa interesantów odbywa się następująco:
1) przyjmowanie korespondencji w Biurze Obsługi Interesanta w pokoju 107 (parter);
2) przyjmowanie interesantów w sprawach rejestracji stanu cywilnego – w Urzędzie Stanu Cywilnego - pok. 109 (parter);
3) przyjmowanie interesantów w sprawach ewidencji ludności, dowodów osobistych, wyborów - w Wydziale Spraw Obywatelskich. Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego – pok. 111 i 112 (parter);
4) przyjmowanie interesantów w sprawach płatności - w Kasie Urzędu – pok. 201 (I-piętro) - stanowisko nr 1 - (zaleca się jednak dokonywanie wpłat bezgotówkowych kartą);
5) przyjmowanie interesantów w sprawach podatków lokalnych - w pokoju 201 (I-piętro) - stanowisko nr 2;
6) przyjmowanie interesantów w pozostałych sprawach - w pokoju 121 (parter) - stanowisko nr 1 i 2.

 

Interesanci przybywający do Urzędu będą kierowani według kolejności do odpowiednich pomieszczeń przez pracownika Biura Obsługi Interesanta lub inną wyznaczoną osobę.

 

Nadal rekomenduję załatwianie wszelkich spraw drogą listowną, telefoniczną oraz elektroniczną, za pośrednictwem usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną, w tym za pośrednictwem: Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP i Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej dostępne są na stronie internetowej bip.pyskowice.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/063.

 

Rekomenduję ponadto dokonywanie wszelkich płatności przelewem na konta bankowe.

 

Od 01.09.2020 r. Urząd Miejski w Pyskowicach funkcjonuje w następujących godzinach:
- od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30 za wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego, gdzie przyjmowanie interesantów odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.00,
- w czwartki od 7.30 do 17.30 za wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego, gdzie przyjmowanie interesantów odbywa się w godzinach od 7.30 do 17.00,
- w piątki od 7.30 do 13.30 za wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego, gdzie przyjmowanie interesantów odbywa się w godzinach od 7.30 do 13.00,

Kasa jest czynna w godzinach pracy Urzędu. W ostatnim roboczym dniu miesiąca kasa Urzędu jest czynna od 7.30 do 13.00, a w ostatnim roboczym dniu roku od 7.30 do 10.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w czwartek, wówczas kasa Urzędu czynna jest od 7.30 do 15.30. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w piątek, wówczas kasa Urzędu czynna jest od 7.30 do 11.00.

 

Burmistrz Miasta lub jego Zastępca przyjmują skargi i wnioski mieszkańców:
1) telefonicznie - tel. 32 332 60 20 lub za pośrednictwem e-mail: burmistrz@pyskowice.pl;
2) osobiście - w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00 a w  tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach od 10.00 do 12.00, natomiast od 15.00 do 17.00 przez wyznaczonych pracowników. Przyjmowanie stron odbywać się będzie w odstępach półgodzinnych  po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny wizyty - tel. 32 332 60 20.

 

Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej – w każdy czwartek w godz. 15.00 – 17.00. W tygodniu, w którym odbywa się sesja Rady Miejskiej, dyżur jest pełniony we wtorki w godzinach od 14.00 do 15.00.

Przyjmowanie stron odbywać się będzie w odstępach półgodzinnych po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny wizyty - tel. 32 332 60 60.


Dyżury Radnych według ustalonego harmonogramu po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu  - bezpośrednio Radnemu lub poprzez  Biuro Rady Miejskiej – tel. 32 332 60 60.

 

BURMISTRZ MIASTA
Adam Wójcik


 


 


 

 

 

 


AKTUALNE INFORMACJE

 

 

30.09.2020 r.

09.09.2020 r.

31.08.2020 r.

27.08.2020 r.

20.08.2020 r.

18.08.2020 r.

13.08.2020 r.

12.08.2020 r.

10.08.2020 r.

6.08.2020 r.

5.08.2020 r.

15.07.2020 r.

14.07.2020 r.

09.07.2020 r.

07.07.2020 r.

02.07.2020 r

01.07.2020 r.

22.06.2020 r.

17.06.2020 r.

12.06.2020 r.

10.06.2020 r.

5.06.2020 r.

2.06.2020 r.

1.06.2020 r.

29.05.2020 r.

28.05.2020 r.

27.05.2020 r.

26.05.2020 r.

22.05.2020 r.

21.05.2020 r.

20.05.2020 r.

18.05.2020 r.

13.05.2020 r.

12.05.2020 r.

11.05.2020 r.

6.05.2020 r.

5.05.2020 r.

4.05.2020 r.

30.04.2020 r.

29.04.2020 r.

28.04.2020 r.

25.04.2020 r.

24.04.2020 r.

22.04.2020 r.

21.04.2020 r.

20.04.2020 r.

17.04.2020 r.

16.04.2020 r.

15.04.2020 r.

14.04.2020 r.

10.04.2020 r.

9.04.2020

8.04.2020 r.

7.04.2020 r.

6.04.2020 r.

2.04.2020 r.

31.03.2020 r.

30.03.2020 r.

27.03.2020 r.

26.03.2020 r.

25.03.2020 r.

24.03.2020 r.

23.03.2020 r.

22.03.2020 r.

20.03.2020 r.

19.03.2020 r.

18.03.2020 r.

17.03.2020 r.

16.03.2020 r.

14.03.2020 r.

13.03.2020 r.

12.03.2020 r.

11.03.2020 r.

9.03.2020 r.

 

 

 


KORONAWIRUS – JAK POSTĘPOWAĆ

W przypadku powrotu z regionu, gdzie występuje koronawirus i wystąpienia objawów choroby lub kontaktu z osobą zarażoną należy powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną (zorganizują specjalny transport medyczny) lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Nie należy się udawać się na SOR czy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej! Przypominamy o całodobowej bezpłatnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

 

Koronawirus powoduje:

- gorączkę

- kaszel

- duszności

- bóle mięśni

- zmęczenie

 

Jak zapobiegać zarażeniu?

- często myj ręce

- kiedy kaszlesz lub kichasz zakrywaj usta i nos

- zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kichają i kaszlą

 

Koronawirus - jak zapobiegać zakażeniu
Koronawirus - co zrobić jeżeli jesteś chory
Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę