Koronawirus

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W PYSKOWICACH OD 1 GRUDNIA 2020 r. DO ODWOŁANIA 

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem i w trosce o wzajemne bezpieczeństwo apeluję do Państwa o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim do spraw ważnych i terminowych. W przypadku, gdy wizyta w Urzędzie jest niezbędna, rekomenduję wcześniejsze telefoniczne umówienie jej terminu.

Apeluję o załatwianie, w miarę możliwości, spraw drogą listowną, telefoniczną lub za pośrednictwem usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną, w tym za pośrednictwem: Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP i Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.pyskowice.pl, www.bip.pyskowice.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/063.

Rekomenduję ponadto dokonywanie wszelkich płatności przelewem na konta bankowe.

Pamiętajmy, że przychodząc do Urzędu należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekować ręce!
Dołożymy wszelkich starań, by wprowadzone ograniczenia nie zdezorganizowały sprawności załatwianych przez Państwa spraw.

Przypominam, że funkcjonowanie Urzędu Miejskiego odbywa się według poniższych zasad:

 •  dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów (za wyjątkiem: dziecka do ukończenia 13. roku życia; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; osoby wymagającej pomocy tłumacza; innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów).

Obsługa interesantów odbywa się w następujący sposób:

 • poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.30 do 15.30 z przerwą na dezynfekcję pomieszczeń w godzinach od 12.00 do 13.00;
 • czwartek - od 7.30 do 17.30 - z przerwą na dezynfekcję pomieszczeń w godzinach od 12.00 do 13.00.

Kasa jest czynna w godzinach obsługi interesantów. W ostatnim roboczym dniu miesiąca kasa Urzędu jest czynna od 7.30 do 13.30, a w ostatnim roboczym dniu roku od 7.30 do 10.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w czwartek, wówczas kasa Urzędu czynna jest od 7.30 do 15.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w piątek, wówczas kasa Urzędu czynna jest od 7.30 do 11.00.

Przyjmowanie interesantów w sprawach płatności - Kasa Urzędu - pok 201 (I-piętro) - stanowisko nr 1 - (zaleca się jednak dokonywanie wpłat bezgotówkowych kartą) – Wszelkie płatności mogą być również dokonywane przelewem:

 • należności z tyt. podatku, opłat skarbowych i opłat przekształceniowych (użytkowanie wieczyste) można wpłacać na konto dochodów: 62102025280000010204804953,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – według indywidualnych numerów kont otrzymanych w pismach.
   
 • Przyjmowanie korespondencji odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta - pokój 107 (parter).
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach rejestracji stanu cywilnego - Urząd Stanu Cywilnego - pok. 109 (parter).
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach ewidencji ludności, dowodów osobistych - Wydział Spraw Obywatelskich. Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego - pok 111 i 112 (parter).
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach podatków lokalnych - pokój 201 (I-piętro) - stanowisko nr 2.
 • Przyjmowanie interesantów w pozostałych sprawach odbywa się w pokoju 121 (parter) - stanowisko nr 1 i 2.

Interesanci przybywający do Urzędu będą kierowani wg kolejności do odpowiednich pomieszczeń przez pracownika Biura Obsługi Interesanta lub inną wyznaczoną osobę.

Do odwołania zostaje zawieszone bezpośrednie przyjmowanie stron przez Burmistrza Miasta. Zawieszone zostają również dyżury Przewodniczącej Rady oraz radnych.

Kontakt z radnymi odbywa się telefoniczne lub drogą e-mail.

Burmistrz Miasta lub jego Zastępca przyjmują skargi i wnioski:

 1. telefonicznie - tel. 32 332 60 20 lub za pośrednictwem e-mail: burmistrz@pyskowice.pl,
 2. za pośrednictwem aplikacji MS Teams, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie - tel. 32 332 60 20.

BURMISTRZ MIASTA PYSKOWICE
Adam Wójcik


PODEJRZEWASZ U SIEBIE KORONAWIRUSA.  JAK POSTĘPOWAĆ?

W pierwszym kroku musisz skorzystać z teleporady lekarskiej. Pod żadnym pozorem nie odwiedzaj przychodni. W razie potwierdzenia podejrzeń zarażenia otrzymasz e-skierowanie. Badania na obecność koronawirusa możesz wykonać – najlepiej po wcześniejszej rejestracji telefonicznej - w jednym z punktów pobrań w okolicy, w tym w szpitalu na terenie Pyskowic.

Najbliższe punkty wymazu w kierunku badań SARS-CoV-2:

Pyskowice

Ul. Szpitalna 2, wjazd od ul. Strzelców Bytomskich. Tel.: 518 680 753, 511 934 248.  Testy wykonywane są codziennie, w dni powszednie w godzinach 10.00 -12.00 oraz 15.00 -17.00, a w weekendy 10.00- 14.00. Punkt Drive Thru

Knurów

Ul. Niepodległości 8, wjazd od ul. Ogana. Tel.: 518 802 710 . Otwarte: od pn do pt od 14 do 16, sob., ndz od 7 30 do 9 30.

Gliwice

Ul. Radiowa 2, wejście od ul. Kozłowskiej. Tel.: 793 600 112. Godziny otwarcia od 8 do 12.

Ul. Zygmunta Starego 20. Tel.: 516 009 222. Czynne od 9 do 11. Drive Thru

Ul. Błonie 3. Tel.: 32 506 50 86. Czynne od 12.45 do 17.00.

Mam COVID-19. Kiedy skończę kwarantannę?

Jeśli pacjent ma uruchomioną aplikację „kwarantanna”, to w 7 -8 dobie dostaje sms o możliwości skorzystania z bezpłatnego badania w 10 lub 11 dobie izolacji. Należy wtedy skontaktować się z punktem pobrań i umówić się na pobranie wymazu. Z tej samej ścieżki mogą skorzystać osoby które nie posiadają aplikacji lub nie otrzymały powiadomienia sms. Wówczas pracownik punktu sprawdzi, czy są wpisani do systemu EWP.

Wyniki testu przesyłane są po 10 – 12 godzinach do Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, która  w zależności od wyników podejmuje dalsze decyzje. Jeżeli jest on ujemny - osoby są zwalniane z kwarantanny.

Ważna informacja – co najmniej na 2 godziny przed planowanym badaniem,  należy powstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów (poza wodą), żucia gumy, mycia zębów.

Uwaga! Z badań w punkcie pobrań wykluczone są osoby, które uzyskały wynik dodatni. Pacjenci z potwierdzonym zarażeniem COVID-19 bezwzględnie nie mogą opuszczać domu i są zależni od  kontaktu z sanepidem i przyjazdu wymazobusu pod dom.

Pacjenci z potwierdzonym zarażeniem COVID-19 i współdomownicy zostają poddani izolacji domowej. Po 10 – 11 dniach sanepid zleca kolejne badanie. Jeśli wynik kontrolny wyjdzie ujemny, wykonuje się drugie badanie po co najmniej 24 godzinach (najczęściej jest to czas do 72h). Wtedy też wykonuje się testy pozostałym członkom rodziny. Jeśli wszystkie wyniki są ujemne, to  domownicy zostają zwolnieni z izolacji domowej. W przypadku, gdy któreś z badań da wynik dodatni, to następny wynik kontrolny osoby dodatniej w rodzinie zostaje zlecony po 7 dniach. Procedura się powtarza, aż do uzyskania dwóch wyników ujemnych.