Koronawirus

Pyskowice, 1 lutego 2022 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W PYSKOWICACH

 

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV -2, w trosce o wzajemne bezpieczeństwo apeluję do Państwa o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w związku ze sprawami ważnymi i terminowych. W przypadku, gdy wizyta w urzędzie jest niezbędna, rekomenduję wcześniejsze, telefoniczne umówienie jej terminu. Apeluję o załatwianie, w miarę możliwości, spraw drogą listowną, telefoniczną lub za pośrednictwem usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną,  w tym za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.pyskowice.pl, www.bip.pyskowice.pl. Elektroniczna skrytka ePUAP: /UMPysk/skrytka.

Rekomenduję ponadto dokonywanie wszelkich płatności przelewem na konta bankowe.

Dołożymy wszelkich starań, by wprowadzone ograniczenia nie zdezorganizowały sprawności załatwianych przez Państwa spraw.

Obsługa interesantów odbywa się według poniższych zasad:

1) przyjmowanie korespondencji w Biurze Obsługi Interesanta w pokoju 107 (parter),

2) przyjmowanie interesantów w sprawach rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych - w Urzędzie Stanu Cywilnego - (parter),

3) przyjmowanie interesantów w sprawach płatności - w kasie urzędu – pok. 201 (I-piętro) – stanowisko nr 1, zaleca się dokonywanie wpłat bezgotówkowych kartą.

Wszelkie płatności mogą być również dokonywane przelewem:

- należności z tytułu podatku, opłat skarbowych i opłat przekształceniowych (użytkowanie wieczyste) można wpłacać na konto dochodów: 62102025280000010204804953, 

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – według indywidualnych numerów kont otrzymanych w pismach.

4) przyjmowanie interesantów w sprawach podatków lokalnych – w pokoju 201 (I-piętro) – stanowisko nr 2,

5) przyjmowanie interesantów w pozostałych sprawach - wyznaczone stanowiska obsługi na parterze,  I i II piętrze Urzędu.

Interesanci przybywający do Urzędu będą kierowani według kolejności do odpowiednich pomieszczeń lub stanowisk obsługi przez pracownika Biura Obsługi Interesanta lub inną wyznaczoną osobę.

Obsługa interesantów będzie odbywała się:

1) w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego:

- od poniedziałku do środy w godzinach  7.30 – 15.00,w czwartki w godzinach 7.30 – 17.00

- w piątki od 7.30 do 13.00.

2) w kasie Urzędu:

- od poniedziałku do środy w godzinach  7.30 – 15.00, w czwartki w godzinach 7.30-17.00

- w piątki od 7.30 do 13.00.

- w ostatnim dniu roboczym miesiąca w godzinach 7.30 - 13.00, a w ostatnim dniu roboczym roku w godzinach 7.30 - 10.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w czwartek, wówczas kasa urzędu czynna jest od 7.30 do 15.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w piątek, wówczas kasa urzędu czynna jest od 7.30 do 11.00.

3) w pozostałych komórkach organizacyjnych urzędu:

- od poniedziałku do środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki w godzinach 7.30 – 17.30

- w piątki w godzinach 7.30 - 13.30.

Burmistrz Miasta Pyskowic przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców:

1) za pośrednictwem e-mail: burmistrz@pyskowice.pl;

2) telefonicznie – w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00. W tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja rady miejskiej, skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach od 10.00 do 12.00, natomiast od 15.00 do 17.00 przez wyznaczonych pracowników. W celu umówienia rozmowy należy wcześniej ustalić jej termin pod numerem tel. 32 332 60 20.

 

 

BURMISTRZ MIASTA PYSKOWICE

Adam Wójcik