Koronawirus

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W PYSKOWICACH 

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą epidemią wirusa SARS - COV - 2, w trosce o wzajemne bezpieczeństwo, apeluję do Państwa o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim do spraw ważnych i terminowych. W przypadku, gdy wizyta w Urzędzie jest niezbędna, rekomenduję wcześniejsze telefoniczne umówienie jej terminu.

Apeluję o załatwianie, w miarę możliwości, spraw drogą listowną, telefoniczną lub za pośrednictwem usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną, w tym za pośrednictwem: Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP i Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.pyskowice.pl, www.bip.pyskowice.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/063.

Rekomenduję ponadto dokonywanie wszelkich płatności przelewem na konta bankowe.

Pamiętajmy, że przychodząc do Urzędu należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekować ręce!
Dołożymy wszelkich starań, by wprowadzone ograniczenia nie zdezorganizowały sprawności załatwianych przez Państwa spraw.

Przypominam, że funkcjonowanie Urzędu Miejskiego odbywa się według poniższych zasad.

Od 1 września obsługa interesantów prowadzona będzie w następujących godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, środa - od 7.30 do 15.30,
 • w czwartek - od 7.30 do 17.30,
 • w piątek - od 7.30 do 13.30.

Inaczej pracują Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Stanu Cywilnego. Będą kończyć przyjmowanie interesantów o pół godziny wcześniej niż pozostałe komórki urzędu.

Kasa czynna będzie od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 13.00. W ostatnim roboczym dniu miesiąca kasa pracuje od 7.30 do 13.00, a w ostatnim roboczym dniu roku od 7.30 do 10.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w czwartek, wówczas kasa czynna jest od 7.30 do 15.00, a jeżeli przypada w piątek pracuje od 7.30 do 11.00.

Przyjmowanie interesantów w sprawach płatności - kasa urzędu - pok 201 (I-piętro),  stanowisko nr 1  (zaleca się dokonywanie wpłat bezgotówkowych kartą).

Wszelkie płatności mogą być również dokonywane przelewem:

 • należności z tyt. podatku, opłat skarbowych i opłat przekształceniowych (użytkowanie wieczyste) można wpłacać na konto dochodów: 62102025280000010204804953,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – według indywidualnych numerów kont otrzymanych w pismach.
   
 • Przyjmowanie korespondencji odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta - pokój 107 (parter).
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach rejestracji stanu cywilnego - Urząd Stanu Cywilnego - pok. 109 (parter).
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach ewidencji ludności, dowodów osobistych - Wydział Spraw Obywatelskich. Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego - pok 111 i 112 (parter).
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach podatków lokalnych - pokój 201 (I-piętro) - stanowisko nr 2.
 • Przyjmowanie interesantów w pozostałych sprawach odbywa się w pokoju 121 (parter) - stanowisko nr 1 i 2.

Interesanci przybywający do Urzędu będą kierowani wg kolejności do odpowiednich pomieszczeń przez pracownika Biura Obsługi Interesanta lub inną wyznaczoną osobę.

Burmistrz Miasta lub jego Zastępca przyjmują skargi i wnioski:

 1. telefonicznie - tel. 32 332 60 20 lub za pośrednictwem e-mail: burmistrz@pyskowice.pl,
 2. osobiście - w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00 a w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach od 10.00 do 12.00, natomiast od 15.00 do 17.00 przez wyznaczonych pracowników. Przyjmowanie stron odbywać się będzie w odstępach półgodzinnych po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny wizyty - tel. 32 332 60 20.

BURMISTRZ MIASTA PYSKOWICE
Adam Wójcik