KRAJOWE ĆWICZENIA OBRONNE – KOMUNIKAT BURMISTRZA

2015-05-07

12 maja br. (wtorek) w godzinach 6.00-19.00 prowadzone będzie krajowe ćwiczenie obronne Renegade-Kaper 15/1 połączone z uruchomieniem systemów alarmowania ludności. W związku z powyższym możemy otrzymać polecenie uruchomienia syren w celu przekazania sygnału alarmowego. W ramach takiego testu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający 3 minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu, a także dźwięk ciągły trwający 3 minuty - oznaczający odwołanie alarmu.