KWARANTANNA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM. KONTROLE POLICJI, GROŻĄ MANDATY

2020-03-10

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych metodach ścisłej kontroli osób w kwarantannie w związku z ryzykiem epidemii. Do tej pory kwestie związane z kwarantanną nadzorował telefonicznie sanepid, teraz działania wspomoże policja. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5 tysięcy złotych.

Jak przypomina ZUS za okres kwarantanny przysługuje zasiłek. Jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej bądź opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. Za ten okres przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzję można dostarczyć pracodawcy bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.