KWIETNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2019-04-24

W czwartek 25 kwietnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2018 (w tym przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej) oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.
 8. Informacja na temat struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach – zakresy działania poszczególnych komórek.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pyskowice oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 73).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (druk nr 74).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r. (druk nr 75).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r. (druk nr 76).
 13. Sprawy organizacyjne.
 14. Zamknięcie sesji.