KZK GOP – KONSULTACJE SPOŁECZNE

2015-09-28

8 września br. Zarząd Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach podjął uchwałę nr 82/2015 w sprawie skierowania do konsultacji społecznych koncepcji i architektury inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze działania KZK GOP. Konsultacje odbywać się będą w terminie od 28 września br. do 30 października br. włącznie. Uwagi i wnioski zgłoszone po tym czasie nie będą rozpatrywane. Zebrane uwagi i opinie zostaną poddane ocenie. Na ich podstawie zostaną opracowane rekomendacje oraz sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Sprawozdanie zostanie opublikowanie na stronie internetowej KZK GOP do 30 grudnia br.

KZK GOP - logo

Projekt dokumentu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.kzkgop.pl). Uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu należy składać pisemnie na druku formularza zgłaszania uwag na adres:

 

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

ul. Barbary 21a

40-053 Katowice

 

lub pocztą elektroniczną na adres: kzkgop@kzkgop.com.pl