„LATO OHP 2013”

2013-07-08

Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Pyskowicach organizuje i zaprasza na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy pt. „Sztuka pisania dokumentów aplikacyjnych". Tematyka zajęć: Rola życiorysu i listu motywacyjnego w poszukiwaniu pracy. Zasady pisania życiorysu i listu motywacyjnego. Pomoc w napisaniu życiorysu i listu motywacyjnego. Formularz aplikacyjny – wypełnianie kwestionariuszy osobowych.

Adresaci: Zajęcia kierowane są do młodzieży, która chce poznać zasady i nabyć umiejętności pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w czasie wakacji letnich w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3 (sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Pyskowicach). Data: dokładny termin zajęć zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników zainteresowanych warsztatami (ok. 10 osób) - wolny nabór. Godzina:10:00 – 12:00. Szkolenie i materiały do zajęć są całkowicie bezpłatne. Po zakończeniu zajęć każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie. Zapisy: drogą e-mailową na adres: mbppyskowice@op.pl, telefonicznie (32) 332 60 05, osobiście od poniedziałku do środy w godz. 8.00 – 15.00, czwartek 8.00 – 17.00, piątek 8.00 - 13.00 (Filia MBP w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 106). Zapraszamy.