LEGENDY PYSKOWICKIE

2008-05-26

Kolejny raz pyskowicki Rynek zmienił się w jarmark średniowieczny na którym spróbować można było rzemiosł dawnych takich jak mincerstwo, kowalstwo, garncarstwo, zielarstwo, skórnictwo, bartnictwo, wikliniarstwo, kolczużnictwo, zobaczyć walki rycerzy, prezentacje średniowiecznych artystów, a przede wszystkich posłuchać "Opowieści o Białej Damie", pyskowickiej legendy przedstawionej przez teatr "A" z Gliwic.

Szczegółowa relacja z imprezy w dziale Co? Gdzie? Kiedy? - Legendy Pyskowickie 

Zobacz fotorelację