LEGENDY PYSKOWICKIE - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

2010-05-28

W związku z organizacją imprezy plenerowej "Legendy Pyskowickie" w dniu 30 maja w godzinach 9.00 - 24.00 zostaną wprowadzone zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach sąsiadujących z płytą Rynku.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach publicznych bezpośrednio przylegających do płyty Rynku pieszym uczestnikom imprezy - głównie dzieciom i młodzieży nastąpi:

  1. wyłączenie z ogólnomiejskiego ruchu drogowego ulic Rynku
  2. wprowadzenie objazdów następującymi trasami:
  • dla pojazdów przemieszczających się ul. Powstańców Śląskich w kierunku zachodnim tj. ul. Armii Krajowej objazd ulicami Sienkiewicza i Cmentarną.
  • dla pojazdów przemieszczających się ul. Powstańców Śląskich w kierunku wschodnim tj. ul. Wyszyńskiego objazd ulicą Górniczą
  • dla pojazdów przemieszczających się w kierunku wschód-zachód lub przeciwnym objazd odpowiednio ulicą Poniatowskiego, Kościelną.
Za zaistniałe utrudnienia w ruchu drogowym z góry serdecznie przepraszamy.