LEGENDY PYSKOWICKIE - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

2012-05-10
W związku z organizacją imprezy plenerowej "Legendy Pyskowickie" w dniu 13 maja w godzinach 9.00 - 24.00 zostaną wprowadzone zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach sąsiadujących z płytą Rynku w Pyskowicach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach publicznych bezpośrednio przylegających do płyty Rynku pieszym uczestnikom imprezy - głównie dzieciom i młodzieży nastąpi:

 

- wyłączenie z ogólnomiejskiego ruchu drogowego ulic w Rynku
- wprowadzenie objazdów następującymi trasami:

 

1. Dla pojazdów przemieszczających się ul. Powstańców Śląskich w kierunku zachodnim tj. ul. Armii Krajowej objazd ulicami: Sienkiewicza, Cmentarną.
2. Dla pojazdów przemieszczających się ul. Powstańców Śląskich w kierunku wschodnim tj. ul. Kard. Wyszyńskiego objazd ulicą: Górniczą.
3. Dla pojazdów przemieszczających się w kierunku wschód - zachód lub przeciwnym, objazd odpowiednio ulicą: Poniatowskiego, Kościelną.


Za zaistniałe utrudnienia w ruchu drogowym z góry serdecznie przepraszamy.