LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA – NABORY WNIOSKÓW

2017-01-24

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy: nr 01/2017 oraz nr 02/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl.

Leśna Kraina Górnego Śląska - logo