„LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA” – NABORY WNIOSKÓW

2017-12-27

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy nr: 01/2018 – P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej; 02/2018 – P. 2.1.2 Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji; 03/2018 – P. 2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: http://lesnakrainalgd.pl/.

Leśna Kraina Górnego Śląska - logo